Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa skanera materiałów filmowych - znak 02_ZTZ_2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 – zwanej dalej „Ustawą”), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja skanera materiałów filmowych zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2016-06-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-06-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-04-20 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-04-20 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika SIWZ
2016-04-15 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 6454