Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wywóz nieczystości stałych z terenów WFDiF - ZZT/06/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy należących do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, tj.:

 Część nr 1 - Wywóz nieczystości stałych z terenu WFDIF przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie,

Zakres usługi obejmuje wstawienie kontenerów na posesję WFDiF w następujących ilościach i gabarytach: średnio 3 razy w tygodniu po 3 kontenery KP-7 oraz dodatkowo, w razie potrzeby, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego

 Część nr 2 - Wywóz nieczystości stałych z terenu WFDiF przy Al. Lotników 1 w Warszawie.

Zakres usługi obejmuje wstawienie kontenerów na posesję WFDiF w następujących ilościach i gabarytach: średnio 1 raz w tygodniu po 8 kontenerów Bóbr-1100 l oraz dodatkowo, w razie potrzeby, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego.

 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV 90500000-2

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2016-12-23 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-12-16 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-12-12 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 812