Formularz wyszukiwania
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

 

 Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez WFDiF w związku z realizacją jej zadań, w szczególności:
  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • dokonywanie oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;
 • udzielanie porad i przekazywanie informacji w zakresie procedur przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WFDiF;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych (ustawa pzp, akty wykonawcze, opinie i wytyczne UZP);
 • co najmniej 12 miesięczne, potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej);
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, w tym regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania programów i projektów finansowanych ze środków UE;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • bardzo wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • ukończenie lub w trakcie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość zasad dotyczących wydatkowania funduszy UE a w szczególności wytycznych do kontroli.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Pracę w młodym, ambitnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna
 • Fundusz socjalny

Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem na adres piechota.kamil@wfdif.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182, 1662).”

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-02-22 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści - usunięcie ogłoszenia
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-08 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 476