Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych na stanowisko
Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

Miejsce pracy: Warszawa (Mokotów)

Godziny pracy: 8-16

Region: mazowieckie

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Pomoc przy obsłudze postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez WFDiF w związku z realizacją jej zadań, w tym:
  - przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności jako sekretarz komisji przetargowej;
  - udział w pracach komisji przetargowych;
  - sporządzanie, prowadzenie i przekazywanie komórkom organizacyjnym dokumentacji przetargowej;
  - prowadzenie ewidencji postępowań oraz zawartych umów;
  - współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych.
 • Obsługę programu zakupowego: rejestr wniosków, zamówień i faktur.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych.
 • Co najmniej roczne doświadczenie przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point).
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Zaangażowanie i inicjatywa.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Bardzo wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracach komisji przetargowych.
 • Umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych.
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX.
 • Ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – pełny etat.
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Proponowane wynagrodzenie: 4500-5000 zł brutto

 

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny oraz informację od kiedy moglibyście Państwo podjąć zatrudnienie prosimy przesłać do 16.02.2020 r. na adres: iwona.stepien@wfdif.com.pl


Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnie Filmów Dokumentalnych i Fabularnych moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specjalista ds. księgowości
Sekcja Księgowości

 

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • Rejestracja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zgodny z przepisami prawa bilansowego i zasadami przyjętymi przez WFDiF,
 • Weryfikacja poprawności zaksięgowanych danych,
 • księgowania w zakresie środków trwałych oraz prowadzenie rejestru środków trwałych (ich aktywowanie, księgowanie amortyzacji),
 • analiza, przygotowanie i księgowanie dokumentów PK dotyczących KG, księgowania związane z zamknięciem miesiąca,
 • terminowe i poprawne zamknięcie miesiąca/roku; uzgadnianie sald prowadzonych kont,
 • księgowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących m.in. zapasów, środków trwałych, rezerw, rozliczania inwentaryzacji
 • Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Głównego Księgowego

Wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne - rachunkowość, preferowane w obszarze finansów i księgowości,
 • dobra znajomość przepisów rachunkowości,
 • wiedza z obszaru środków trwałych i odroczonego podatku dochodowego (ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • min. 2 lata doświadczenia w obszarze pełnej księgowości średniej lub dużej spółki
 • min. 1 roczne doświadczenie w obszarze środków trwałych średniej lub dużej spółki,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w pracy z systemem SAP Bussines ONE i Reset 2-środki trwałe będzie znaczącym atutem,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, przejawianie inicjatywy, otwartość na zmiany,
 • terminowość w realizacji zadań, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Pracę w młodym, ambitnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna
 • Fundusz socjalny

Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem na adres kasia.lach@wfdif.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) poszukuje na czas realizacji projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”:

 

Specjalistów ds. rekonstrukcji obrazu

 

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chełmska 21

Zadania:

 • Cyfrowa rekonstrukcja obrazu polegająca na usuwaniu ze skanu taśmy filmowej uszkodzeń takich jak: zadrapania, rysy, przerwania, niestabilności, plamy, migotania, zabrudzenia itp.;
 • Zachowanie wysokich standardów jakościowych oraz przestrzeganie zaleceń technologicznych;
 • Kontrola jakości prac prowadzonych w zespole.

Oczekujemy:

 • Znajomości jednego ze komputerowych narzędzi do cyfrowej rekonstrukcji: DaVinci Revival, PFClean, Diamant – Film Restoration;
 • Doświadczenia przy cyfrowej rekonstrukcji obrazu;
 • Wyższego, średniego lub technicznego wykształcenia;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Otwartości i gotowości do ciągłej nauki;
 • Wysokiej motywacji i dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności na pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na czas realizacji projektu z możliwością kontynuacji po jego zakończeniu;
 • Udział w ogólnopolskim projekcie rekonstrukcji filmów dokumentalnych i fabularnych;
 • Pracę na nowoczesnym sprzęcie;
 • Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii rekonstrukcji i produkcji filmowej;
 • Pakiet socjalny: m.in. ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wakacji.

 
Kandydatów zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie do 11 maja 2018 r. swojego CV i listu motywacyjnego na adres   postprodukcja@wfdif.com.pl.  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz dopisanie części „rekonstrukcja obrazu – praca”

Prosimy także o zamieszczenie w aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez WFDiF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specjalista ds. administracji nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie


Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Realizację strategii wykorzystania nieruchomości,
 • Bieżącą kontrolę i nadzór nad prawidłowością eksploatacji, funkcjonowania obiektu i wynajętych pomieszczeń,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami pomieszczeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
 • Udzielanie najemcom szczegółowych informacji o obowiązujących w Wytwórni procedurach,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez najemców zapisów zawartych w umowach najmu,
 • Protokólarne przekazywanie najemcom wynajętych pomieszczeń oraz kluczy, a po zakończeniu okresu najmu przyjęcie ich na podstawie protokołu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Planowanie oraz udział w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  nieruchomości,
 • Zgłaszanie usterek i awarii,
 • Protokólarne przekazywanie pomieszczeń zakwalifikowanych do remontu oraz ich przyjęcie po zakończeniu prac remontowych,
 • Stała współpraca i wymiana informacji ze specjalistami ds. ekonomicznych i najmów,
 • Prowadzenie ewidencji najmów,
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji przedmiotów nietrwałych, stanowiących wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad tym wyposażeniem, kontrola środków trwałych.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub pokrewne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia popartego praktyczną wiedzą z zakresu gospodarki nieruchomościami (mile widziana licencja zarządcy nieruchomości),
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, łatwość w nawiązaniu kontaktów, umiejętność współpracy),
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych dla najemców,
 • Odpowiedzialność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość MS Office (Excel, Word), SAP,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w systemie zmianowym 8.00-16.00 i 12.00-20.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia,
 • Pakiet socjalny: ubezpieczenie medyczne, dopłata do wczasów
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Kandydatów zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie do 15 maja 2018 r. swojego CV i listu motywacyjnego na adres:  krzysztof.ruta@wfdif.com.pl kasia.lach@wfdif.com.pl  
  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz dopisanie części „specjalista adm – praca”
 • Prosimy także o zamieszczenie w aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez WFDiF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.
 • Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koordynator ds. zamówień publicznych

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez WFDiF w związku z realizacją jej zadań, w szczególności:
  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • dokonywanie oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;
 • udzielanie porad i przekazywanie informacji w zakresie procedur przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WFDiF;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych;
 • sporządzanie planów postepowań o udzielenie zamówień publicznych i rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych (ustawa pzp, akty wykonawcze, opinie i wytyczne UZP);
 • co najmniej 3 letnie potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej);
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, w tym regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania programów i projektów finansowanych ze środków UE;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • bardzo wysoka kultura osobista.

 

Wymagania pożądane:

 • ukończenie lub w trakcie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • kursy/szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zasad dotyczących wydatkowania funduszy UE a w szczególności wytycznych do kontroli.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Pracę w młodym, ambitnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna
 • Fundusz socjalny

Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem na adres kasia.lach@wfdif.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-09-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-09-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-08-05 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-02-07 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-12-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Dodanie załącznika
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja tytułu
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja tytułu
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-11-26 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-05-28 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-17 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-17 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-02-22 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści - usunięcie ogłoszenia
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-08 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 12151