Formularz wyszukiwania
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) poszukuje na czas realizacji projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”:

 

Specjalistów ds. rekonstrukcji obrazu

 

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chełmska 21

Zadania:

 • Cyfrowa rekonstrukcja obrazu polegająca na usuwaniu ze skanu taśmy filmowej uszkodzeń takich jak: zadrapania, rysy, przerwania, niestabilności, plamy, migotania, zabrudzenia itp.;
 • Zachowanie wysokich standardów jakościowych oraz przestrzeganie zaleceń technologicznych;
 • Kontrola jakości prac prowadzonych w zespole.

Oczekujemy:

 • Znajomości jednego ze komputerowych narzędzi do cyfrowej rekonstrukcji: DaVinci Revival, PFClean, Diamant – Film Restoration;
 • Doświadczenia przy cyfrowej rekonstrukcji obrazu;
 • Wyższego, średniego lub technicznego wykształcenia;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Otwartości i gotowości do ciągłej nauki;
 • Wysokiej motywacji i dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności na pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na czas realizacji projektu z możliwością kontynuacji po jego zakończeniu;
 • Udział w ogólnopolskim projekcie rekonstrukcji filmów dokumentalnych i fabularnych;
 • Pracę na nowoczesnym sprzęcie;
 • Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii rekonstrukcji i produkcji filmowej;
 • Pakiet socjalny: m.in. ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wakacji.

 
Kandydatów zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie do 11 maja 2018 r. swojego CV i listu motywacyjnego na adres   postprodukcja@wfdif.com.pl.  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz dopisanie części „rekonstrukcja obrazu – praca”

Prosimy także o zamieszczenie w aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez WFDiF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

 

Specjalista ds. administracji nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie


Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Realizację strategii wykorzystania nieruchomości,
 • Bieżącą kontrolę i nadzór nad prawidłowością eksploatacji, funkcjonowania obiektu i wynajętych pomieszczeń,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami pomieszczeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
 • Udzielanie najemcom szczegółowych informacji o obowiązujących w Wytwórni procedurach,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez najemców zapisów zawartych w umowach najmu,
 • Protokólarne przekazywanie najemcom wynajętych pomieszczeń oraz kluczy, a po zakończeniu okresu najmu przyjęcie ich na podstawie protokołu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Planowanie oraz udział w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  nieruchomości,
 • Zgłaszanie usterek i awarii,
 • Protokólarne przekazywanie pomieszczeń zakwalifikowanych do remontu oraz ich przyjęcie po zakończeniu prac remontowych,
 • Stała współpraca i wymiana informacji ze specjalistami ds. ekonomicznych i najmów,
 • Prowadzenie ewidencji najmów,
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji przedmiotów nietrwałych, stanowiących wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad tym wyposażeniem, kontrola środków trwałych.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub pokrewne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia popartego praktyczną wiedzą z zakresu gospodarki nieruchomościami (mile widziana licencja zarządcy nieruchomości),
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, łatwość w nawiązaniu kontaktów, umiejętność współpracy),
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych dla najemców,
 • Odpowiedzialność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość MS Office (Excel, Word), SAP,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w systemie zmianowym 8.00-16.00 i 12.00-20.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia,
 • Pakiet socjalny: ubezpieczenie medyczne, dopłata do wczasów
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Kandydatów zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie do 15 maja 2018 r. swojego CV i listu motywacyjnego na adres:  krzysztof.ruta@wfdif.com.pl kasia.lach@wfdif.com.pl  
  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz dopisanie części „specjalista adm – praca”
 • Prosimy także o zamieszczenie w aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez WFDiF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.
 • Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-25 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-17 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-17 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-04-11 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-02-22 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści - usunięcie ogłoszenia
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-08 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 4853