Formularz wyszukiwania
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Kierownik zmiany

(specjalista ds. administracji nieruchomości)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Realizację strategii wykorzystania nieruchomości,
 • Bieżącą kontrolę i nadzór nad prawidłowością eksploatacji, funkcjonowania obiektu i wynajętych pomieszczeń,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami pomieszczeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
 • Udzielanie najemcom szczegółowych informacji o obowiązujących w Wytwórni procedurach,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez najemców zapisów zawartych w umowach najmu,
 • Protokólarne przekazywanie najemcom wynajętych pomieszczeń oraz kluczy, a po zakończeniu okresu najmu przyjęcie ich na podstawie protokołu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Planowanie oraz udział w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  nieruchomości,
 • Zgłaszanie usterek i awarii,
 • Protokólarne przekazywanie pomieszczeń zakwalifikowanych do remontu oraz ich przyjęcie po zakończeniu prac remontowych,
 • Stała współpraca i wymiana informacji ze specjalistami ds. ekonomicznych i najmów,
 • Prowadzenie ewidencji najmów,
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji przedmiotów nietrwałych, stanowiących wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad tym wyposażeniem, kontrola środków trwałych.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub pokrewne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia popartego praktyczną wiedzą z zakresu gospodarki nieruchomościami (mile widziana licencja zarządcy nieruchomości),
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, łatwość w nawiązaniu kontaktów, umiejętność współpracy),
 • Odpowiedzialność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość MS Office.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w systemie zmianowym 8.00-16.00 i 12.00-20.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia,
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • Dobrą atmosferę pracy.

Kontakt: Krzysztof Ruta, tel. 501777210, e-mail: krzysztof.ruta@wfdif.com.pl

 

================================================

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez WFDiF w związku z realizacją jej zadań, w szczególności:
  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • dokonywanie oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;
 • udzielanie porad i przekazywanie informacji w zakresie procedur przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WFDiF;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WFDiF w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych (ustawa pzp, akty wykonawcze, opinie i wytyczne UZP);
 • co najmniej 12 miesięczne, potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej);
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, w tym regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania programów i projektów finansowanych ze środków UE;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • bardzo wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • ukończenie lub w trakcie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość zasad dotyczących wydatkowania funduszy UE a w szczególności wytycznych do kontroli.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Pracę w młodym, ambitnym zespole
 • Prywatna opieka medyczna
 • Fundusz socjalny

Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem na adres piechota.kamil@wfdif.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182, 1662).”

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-19 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-08 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 113