Formularz wyszukiwania
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

  1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy    Chełmskiej 21, zwana dalej „Wytwórnią" jest państwową  instytucją kultury powstałą w wyniku przekształcenia państwowej instytucji filmowej pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
  2. Wytwórnia działa na podstawie:
    1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406);
    2. zarządzenia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;
    3. Statutu Wytwórni nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z  dnia 8 lutego 2013 roku.
  3. Organizatorem Wytwórni jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
  4. Wytwórnia wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra, pod numerem RIK 88/12.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2013-07-22 Marzena Łobodzińska Modyfikacja modyfikacja
2006-01-13 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 3729