Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek wytwórni

Określony jest na dzień 31.12.2016 r.

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku wartość brutto środków trwałych będących w posiadaniu WFDiF wyniosła     81.972.192,37 zł
z tego:  
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 52.937.095,93 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25.368.395,09 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 3.593.548,70 zł
- środki transportu 19.716,75 zł
- inne środki trwałe 53.435,90 zł

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-03-29 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-10-25 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-10-25 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2007-12-11 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja uaktualnienie danych
2006-01-13 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
2006-01-13 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dokument dodany
Wyświetleń: 7040