Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

  1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, zwana dalej „Wytwórnią" jest państwową  instytucją kultury powstałą na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

  2. Wytwórnia działa na podstawie:
    1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406);

    2. Statutu Wytwórni nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z  dnia 1 października 2019 roku.

  3. Organizatorem Wytwórni jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

  4. Wytwórnia wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra, pod numerem RIK 117/2019.

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-01-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-01-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-10-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-10-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2013-07-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja modyfikacja
2006-01-13 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 6294