Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Do zakresu działalności Wytwórni należy:

1) produkcja i koprodukcja utworów audiowizualnych, w tym filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i   animowanych;

2) świadczenie usług na rzecz produkcji utworów, o których mowa w pkt 1;

3) promowanie polskich utworów audiowizualnych, w tym filmów, a także filmów animowanych i seriali animowanych, w szczególności przez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych;

4) podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk audiowizualnych, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;

5) popularyzacja wiedzy o polskiej produkcji audiowizualnej, w tym o polskim filmie;

6) zabezpieczanie posiadanych zasobów utworów audiowizualnych, w tym filmowych;

7) rozporządzanie przysługującymi Wytwórni prawami autorskimi;

8) wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów nauczania każdego szczebla;

9) inicjowanie działań zmierzających do wyrównywania szans rozwoju młodych twórców utworów audiowizualnych, w tym filmów;

10)   rozwijanie zainteresowań filmem jako gatunkiem sztuki;

11)   tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:

a)     udostępnianie własnych zasobów archiwalnych,

b)     prowadzenie procesu digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów;

12) świadczenie specjalistycznych usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz na rzecz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-01-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-10-18 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2013-07-22 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 5761