Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodu dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak 99/2017

Przedmiotem  postępowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Numer postępowania: 99/2017.

 Oferty należy składać:

 W formie pisemnej do dnia 14.03.2017r. do godz. 12.00,w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 „Dostawa samochodu dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych”

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.03.2017 r. do godz. 12:15.

w siedzibie Zamawiającego, tj. Wydział Transportu WFDiF przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie w bud. 18. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i e-mailem.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączonej poniżej specyfikacji.

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2017-03-15 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-03-06 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1731