Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodu osobowego dla WFDiF - znak Wn 93/2018

Przedmiotem  postępowania jest dostawa samochodu osobowego dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Numer postępowania: Wn 93/2018.

 Oferty należy składać:

 W formie pisemnej do dnia 05.02.2018r. do godz. 12.00,w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 „Dostawa samochodu dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych”

NIE OTWIERAĆ PRZED 05.02.2018 r. do godz. 12:15.

w siedzibie Zamawiającego, tj. Wydział Transportu WFDiF przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie w bud. 18. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i e-mailem.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączonej poniżej specyfikacji.

Informacja o wyborze oferty

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Auto Rawski Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Majora Billa 2, z ceną wynoszącą 123.000,00 zł + VAT.

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2018-02-06 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-01-30 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1289