Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodu - znak 208/2017

Przedmiotem  postępowania jest dostawa samochodu osobowo – dostawczego dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Numer postępowania: 208/2017.

 Oferty należy składać:

 W formie pisemnej do dnia 15.12.2017r. do godz. 12.00,w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 „Dostawa samochodu dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2017 r. do godz. 12:15.

w siedzibie Zamawiającego, tj. Wydział Transportu WFDiF przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie w bud. 18. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i e-mailem.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączonej poniżej specyfikacji.

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: W&J Wiśniewski Sp. z o.o. Mościska, ul. 3-go Maja 40, 05-080 Izabelin z ceną 150.900,00 zł z VAT

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2017-12-18 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-12-11 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1122