Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW / STAR 1142V 12.0t / IVECO 45 C13 4.6t / MERCEDES-BENZ S500 / Peugeot Expert /

OGŁOSZENIE


Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21 posiada do sprzedaży pojazdy:

1. STAR 1142V 12.0t, pojazd specjalny – agregat prądotwórczy 200kVA, nr rejestracyjny WE73593, nr VIN SUS11422V10000887, rok produkcji 2001, przebieg pojazdu: 113585 km, nr inwentarzowy WZM-51, cena wywoławcza 34 563,00 zł
2. IVECO 45 C13 4.6t, pojazd specjalny – agregat prądotwórczy 85kVA, nr rejestracyjny WE0120M, nr VIN ZCFC4590005435508, rok produkcji 2003, przebieg pojazdu: 117814 km, nr inwentarzowy WZM-58, cena wywoławcza 29 397,00 zł
3. MERCEDES-BENZ S500, samochód osobowy, nr rejestracyjny WE1K709, nr VIN WDB1400511A171483, rok produkcji 1994, przebieg pojazdu: 192284 km, cena wywoławcza 10 900,00 zł
4. Peugeot Expert, samochód ciężarowy, nr rejestracyjny WE434KF, nr VIN VF3XSRHKH9Z049078, rok produkcji 2010, przebieg pojazdu: 227869 km, nr inwentarzowy WZM-64, cena wywoławcza 19 000 zł

Pojazdy można oglądać od 05.11.2021r do 19.11.2021r po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia, Transportu i Ochrony pod nr. tel. 691717073


Pisemne oferty kupna w/w pojazdów winny być składane oddzielnie na każdy pojazd i zawierać: imię i nazwisko oferenta bądź nazwę firmy; adres i nr telefonu kontaktowego; oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej środka trwałego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w budynku nr 18 u Kierownika Sekcji Zaopatrzenia, Transportu i Ochrony do dnia 19.11.2021r do godziny 11:00. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 12:00 dnia 19.11.2021r.

Dowód wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy załączyć do oferty. Wadium należy wpłacać przelewem na numer rachunku bankowego WFDiF 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który złożył najwyższą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-11-05 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
2021-11-05 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja tytułu
Wyświetleń: 675