Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Warszawa, dnia 04 listopada 2019 r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21,
00-724 Warszawa

 

PODSTAWA PRAWNA UDZELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów, udzielone w trybie niekonkurencyjnym, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na postawie art. 4d ust. 1 pkt 2) w/w ustawy.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Organizacja działań w ramach wydarzenia kulturalnego pn. „Koncert Jubileuszowy 70lecia WFDiF”.

 

TERMIN WYKONANIA
02 grudnia 2019 r.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-08-06 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2019-11-04 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 914