Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników WFDiF - znak 157/2018

Przedmiotem postępowania jest Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Numer postępowania - 157/2018.

Oferty należy składać:

W formie pisemnej do dnia 24.09.2018r. do godz. 10.00, w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. NIE OTWIERAĆ PRZED 24.09.2018 r. do godz. 10.10.”,

w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie, Budynek 19/21 II piętro, pokój 227. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszechne od 7.30 do 15.00.

Informacje szczegółowe znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

W dniu 24.09.2017r. o godz. 10.00 upłynął termin na składanie ofert na „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników WFDiF”.

W toku prowadzonego rozeznania uzyskano następujące oferty:

  1. LUX MED  Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21c
  • cena 95 zł
  1. MEDICOVER Sp. z o.o., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
  • cena 94 zł
  1. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., 01-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 524
  • cena 89 zł

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:

Oferta ENEL-MED. S.A.

Ceny brutto pakietu – uzyskane 60 pkt

Liczba wizyt domowych – uzyskane 10 pkt

Honorowanie skierowań od lekarzy z zewnątrz, oraz od lekarzy z NFZ – uzyskane 10 pkt

Zapewnienie doraźnej pomocy stomatologicznej – uzyskane 10 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u lekarzy pierwszego kontaktu – uzyskane 5 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u lekarzy specjalistów – uzyskane 5 pkt

Razem: 100,00 pkt

 

Oferta LUX MED

Ceny brutto pakietu – uzyskane 56,21 pkt

Liczba wizyt domowych – uzyskane 10 pkt

Honorowanie skierowań od lekarzy z zewnątrz, oraz od lekarzy z NFZ – uzyskane  10 pkt

Zapewnienie doraźnej pomocy stomatologicznej - uzyskane 10 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u lekarzy pierwszego kontaktu – uzyskane 5 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u  lekarzy specjalistów – uzyskane 5 pkt

Razem: 96,21 pkt

 

Oferta MEDICOVER

Ceny brutto pakietu – uzyskane 56,81 pkt

Liczba wizyt domowych – uzyskane 0 pkt

Honorowanie skierowań od lekarzy z zewnątrz, oraz od lekarzy z NFZ – uzyskane  0 pkt

Zapewnienie doraźnej pomocy stomatologicznej – uzyskane 10 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u lekarzy pierwszego kontaktu – uzyskane 5 pkt

Czas oczekiwania na planową wizytę u  lekarzy specjalistów – uzyskane 5 pkt

Razem: 76,81 pkt

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., 01-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 524  z uwagi na uzyskanie największej liczby punktów.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2018-09-26 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-09-26 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-09-17 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1108