Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usługi doradztwa technicznego dla przedsięwzięcia realizowanego w technologii AI (Artificial Intelligence) w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0015/18

Postępowanie na „Świadczenie usługi doradztwa technicznego dla przedsięwzięcia realizowanego w technologii AI (Artificial Intelligence) w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0015/18" – nr 3/DPU/ZLF/TP/2022 prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl  

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod  linkiem:

https://wfdif.ezamawiajacy.pl/pn/wfdif/demand/notice/public/59360/details  

Z dokumentacją można się zapoznać również wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista przetargów PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie pt.: „Instrukcja wykonawcy” dostępne pod adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/app/login w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Deklaracja dostępności”.

Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-04-29 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 125