Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji projektowej (funkcjonalno-technicznej) dotyczącej cyfrowej platformy dystrybucyjnej oraz wsparcie w procesie postępowania na wybór wykonawcy platformy w ramach Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”