Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

opracowania dokumentacji przetargowej, w tym SWZ

Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz niezbędnymi załącznikami, dla potrzeb przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę przestrzeni dyskowej w chmurze i sytemu udostępniania mediów do wdrażanej platformy streamingowej  w ramach projektu  „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego

Treśc zapytania ofertowego oraz pełna dokumentacja znajduje się na platformie zakupowej Zamawającego pod adresem:

https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet   w zakładce: "Lista przetargów wyłączonych z Pzp/aktualne

całe postępowanie prowadzone będzie na ww. platformie

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-02-25 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
2021-02-25 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 200