Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Rozliczanie projektu Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.

 INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Usługa rozliczania projektu „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” .

 

W ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 POPC.02.03.02-00-0015/18

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

 * * *

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług rozliczaniaProjektu na rzecz Zamawiającego (beneficjenta projektu) w następującym zakresie:

  1. weryfikacja i ocena merytoryczno-formalna oraz analiza dokumentów, które stanowią podstawę rozliczania przyznanego finansowania;

  2. współpraca z komórkami merytorycznymi projektu realizującymi zadania wynikające z zakresu projektu;

  3. współpraca z Instytucją Pośredniczącą oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozliczenia przyznanych środków;

  4. terminowe sporządzanie wniosków o płatność, rozliczeń i zestawień dokumentacji finansowej potrzebnych do rozliczeń przyznanych środków finansowych;

  5. udział w kontrolach projektu;

  6. przygotowywanie zmian w zakresie finansowo-rzeczowym do ewentualnych aneksów do Umowy o finansowanie Projektu;

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-08-06 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2019-08-20 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2019-08-20 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2019-08-19 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-08-19 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-08-19 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-08-09 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 712